Uzman Profesyonel Apartman ve Site Yönetimi

HİZMETLERİMİZ

Şirketimiz gelişen Denizli’de ülkemizin büyük şehirlerinde 20 yıldan beri süre gelen Avrupada daha uzun yıllardır kullanılan ve zorunlu hale getirilen bir sistemi Denizli’ye getirdi.

Genel Yönetim Hizmetleri

Defter Tutma Ve Belgelerin Saklanması

Yıllık İşletme Projesinin Hazırlanması

Noter Tasdikleri

Faturaların Ödenmesı

Aidatların Toplanması

Asansör Bakım Ve Takibi

Tadilat Onarım Ve Takipleri

Apartmanın Sigorta İşleri

Isınma İle İlgili Anlaşmaların Takibi

Bloğun Korunması

Bakım Ve Onarımı İçin Gereken Tedbirlerin Alınması

Mevcut Çalısanın Ödemeleri

Dışarıdan Personel Tedariki

Havuz Bakım Ve Personel Temini

Çevre Ve Bahçe Bakımı

Güvenlik Hizmetleri

Muhasebe Ve Avukatlık İşleri

Yönetimin Tam Olarak Üstlenilmesi

Sitenizin veya apartmanınızın kat malikleri kurulunda (genel kurulunuz) Firmamızın tercih edilmesi durumunda; yöneticinin yasa ile belirlenmiş tüm görev ve sorumlulukları ile kat malikleri kurulunda alınan kararlar Firmamız tarafından yerine getirilir,Muhasebe kayıtları tutulur, Elden para toplanmaz ve tüm ödemeler apartman/site namına açılacak banka hesabına yatırılır, www.ekipdema.com adresimizdeki “üye giriş bölümü”nden sizlere verilecek kullanıcı kodu ve şifre ile girilmesi halinde; apartmanınız/siteniz ile ilgili aylık gelir- gider durumları, borçlu listeleri, sizlere yapılacak duyurular, banka hesap bilgileri, resmi dairelerle yapılabilecek yazışmalar vb. dokümanlar görülebilir, tatilde dahi olsanız borcunuzu takip edebilirsiniz, Firmamız Avukatı tarafından, aidat borcunu ödemeyenlerden gerekli tahsilat yapılır, apartmanın/sitenin diğer problemleri ile ilgili yasal sorunların takibi yapılır, Kapıcı ve diğer çalışanların SGK işlemleri Firmamız Mali Müşaviri aracılığı ile yürütülür ve Firmamızca takip edilir, Ortak alanlardaki her türlü kanalizasyon, elektrik, su, asansör, çatı vb. tesis,makine,cihaz ve sistemlerin bakım – onarımları yaptırılır.

EKİP DEMA YÖNETİM SİSTEMİ EKİP DEMA Profesyonel Site Apartman Yönetimi olarak, site ve apartmanların yönetiminde iki farklı uygulamaylasizlere hizmet vermekteyiz; Site veya apartmanınızın yönetimini Kat Mülkiyeti Kanunundaki hükümlere göre tamolarak üstlenebiliriz,Yetki ve sorumluluk kendi yöneticinizde kalır, Firmamız danışmanlık yaparak yardımcı olur. Bu hizmetler yasalara uygun ve şeffaf bir ortamda gerçekleştirilir.
EKİP DEMA YÖNETİM SİSTEMİŞirket politikamız şehrimize doğal gazın gelmesiyle birlikte ödemelerin rahatlamasını beklerken düşen aidatlar karşılığında kat maliklerinin bu denli sorumluluktan kaçınmasını gündeme getirmiştir. Gelişen Dünyada iş hayatı ve zorluklarıyla ilgilenen insanımız birde oturdukları site veya apartmanın sorunlarına vakit ayırmak durumunda bırakılmaktadır. Kat maliklerinden seçilen bu yöneticiler böyle bir yaşam alanının idaresine gerektiğince yetişememektedir. Apartman yönetimi ciddiyetle yaklaşılması gereken ilgi ve mesai isteyen bir ekip çalışmasıyla desteklenmelidir. İşte bu yönetim işlerini muhasebe ve hukuk departmanlarıyla tam destekli bakım ve onarımla ilgili anlaşmalarını sağlamış periyodik bakımları (asansör ve havuz bakımı gibi) zamanında yaptıran gerektiğinde personel desteği sağlayabilecek donanıma sahip ayrıca çevre güvenliğindende sorumlu olacak yöneticiler atanması gerekiyor. Mevcut yönetim sisteminde defter tutma, icra takibi, aidat toplama işleriyle komşuluk ilişkilerine zarar verecek riskleri de ortadan kaldırmış oluyor. Şirketimiz Denizli’ye apartman ve site yönetimi ile ilgili profesyonel hizmet vermek için kurulmuş sizlerin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen bir kuruluştur